1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Αρκαδικού.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει  φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση  των αγροτεμαχίων με αριθμό 61 και 218  σχολικού κλήρου αγροκτήματος Αρκαδικού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ