1

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης του Αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων.

Ο Δήμαρχος Δράμας, προκηρύσσει πλειοδοτική, προφορική , φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ