1

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 500, 433α, 425 & 111 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία εκμίσθωσης των αριθμ. 500, 433α, 425 & 111αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ