1

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή , προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ