ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ   ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.018  €
Κατεβάστε την διακήρυξη της προμήθειας