1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 443,447 & 449 αγροτικού κλήρου Καλού Αγρού

αγροτικού κλήρου κοινότητας Καλού Αγρού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ