1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου με αριθμό 43 (πρώην 508) αναδασμού 2017, σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.

Ο Δήμαρχος Δράμας, προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου 43 (πρώην 508) – αναδασμού 2017, σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ