Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του Κυλικείου του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου » Δ. Κραχτίδης»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Αθλητικού Πολιτιστικού Κέντρου » Δ. Κραχτίδης».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ