Διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου