1

Διεξαγωγή Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού “Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας”

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς