1

Δημοπρασία εκμίσθωσης του αριθμ. 69 αγροτεμαχίου σχολικού κλήρου Νέας Αμισού.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία  φανερή, προφορική, πλειοδοτική για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου με αριθμό 69 σχολικού κλήρου Νέας Αμισού, έκτασης 17.866 τ.μ.΄, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον :

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ