Δημόσια πρόσκληση για κάλυψη αναγκών με απόσπαση

Διαβάστε τη πρόσκληση.