Δημοτικές – Τοπικές Κοινότητες

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δράμας Δερματίδης Ανέστης
Ξηροπόταμος Σολάκης Ιωάννης
Χωριστής Ζαρόγλου Κων/νος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Καλλιφύτου Διαμαντίδης Κων/νος
Καλού Αγρού Σταματιάδου Σοφία
Κουδουνιών Ηλιάδης Χαράλαμπος
Μαυροβάτου Κοτανίδης Θεοφύλακτος
Μικροχωρίου Κυριακίδης Χρήστος
Μοναστηρακίου Κιάκος Ιωάννης
Μυλοποτάμου Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης
Νικοτσάρα Τζάφος Χρήστος
Σιδηρονέρου Γραμματικού Δημήτριος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Λιβαδερού Ξυγιντζής Γεώργιος
Μακρυπλαγίου Χαϊτίδης Δημήτριος
Σκαλωτής Καλαντίδης Ιωάννης