ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΑΕΔ

Στις 18/09/2019 ξεκινάει και μέσω των ΚΕΠ η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ΟΑΕΔ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για 1η φορά , πρέπει να απευθυνθούν ΜΟΝΟ στον ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ

Στο link που ακολουθεί δίνονται χρήσιμες πληροφορίες περί των δικαιολογητικών

ΕΠΟΧΙΚΟ ΟΑΕΔ