1

Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2013 – Απρίλιος 2014

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εργασία: "Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2013 – Απρίλιος 2014"

 

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης