Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 1/2020 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων έτους 2019

Friday, 7 February 2020
image_print