Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση τροποποίησης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020 και MIS 5002930

Friday, 7 February 2020
image_print