1

Έγκριση τροποποίησης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020 και MIS 5002930