Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα διαγραφής οφειλής από τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς – Φαναριώτου Ελπίδα

Monday, 6 February 2017
image_print