Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του επαληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών – Τμήμα Ε (Προμήθεια προϊόντων μεταλλικών κατασκευών)»

Wednesday, 5 February 2020
image_print