1

Κατακύρωση πρακτικών του επαληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών – Τμήμα Ε (Προμήθεια προϊόντων μεταλλικών κατασκευών)»