Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.

Wednesday, 5 February 2020
image_print