1

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων – ΣΟΧ 2/2020

Κατεβάστε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων

Κατεβάστε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης πλήρους απασχόλησης

Κατεβάστε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης μερικής απασχόλησης