Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας ανάρτησης του θέματος που συζητήθηκε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση 5/20-5-2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Thursday, 21 May 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ