Πρόσκληση της 1ης/15.01.2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώεδώ