1

Έναρξη διαδικασιών Επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ TΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2017, ο Δήμος Δράμας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο ανακαινισμένο Δημαρχείο στην Πλατεία Ελευθερίας (υπεύθυνοι: κα.Συλβί Μανέντ, τηλ.2521027415 και κ.Γιάννης Λαζαρίδης, τηλ.2521027415, γραφείο παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 2ος όροφος), για να καταθέσουν έως 28-02-2017 τα εξής δικαιολογητικά (μόνο για τους συλλόγους που έλαβαν επιχορήγηση  το έτος 2016:

 

 1. Κίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 2016
 2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 2016
 3. Πρωτότυπα τιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση
 4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2016
 5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2016
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2017
 7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2016
 8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2017
 9. Το πρόγραμμα δράσης του 2016
 10. Καταστατικό
 11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου
 12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2016 (το αντίγραφο)
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2016 πλην του Δήμου Δράμας.

 

Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2016 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

 

 1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από τον Δήμο           Δράμας καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το έτος 2016
 2. Αίτηση επιχορήγησης
 3.  Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας

Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ)

 1. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από 15-04-2017 έως 15-12-2017
 2. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων