Ενημερωτική εκδήλωση αφιερωμένη στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.