Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αρχική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
image_print

378/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 1.9.2014 έως 5.3.2017 (η θητεία είναι δυόμιση έτη και  λήγει με την εκλογή των νέων μελών της επιτροπής, την Κυριακή 05-03-2017):

Τακτικά Μέλη
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας
Πρόεδρος
Σιδηρόπουλος Δημήτριος 23 Ψήφοι
Ρεμόντης Σταμάτιος 22 Ψήφοι
Τερζής Ανέστης 22 Ψήφοι
Μωϋσιάδης Αριστείδης 21 Ψήφοι
Τσεπίλης Γεώργιος 21 Ψήφοι
Ηλιόπουλος Στέργιος 20 Ψήφοι
Καλφόπουλος Ευάγγελος 20 Ψήφοι
Ρεμόντης Θεμιστοκλής 19 Ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη
Πετρίδου Χαρίκλεια 25 Ψήφοι
Καρυοφυλλίδου Ζωή 23 Ψήφοι
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 23 Ψήφοι
Μλεκάνης Μιχαήλ 16 Ψήφοι
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 16 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011