Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αρχική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
image_print

390/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 1.9.2019 έως 6.11.2021

Τακτικά Μέλη
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας
Πρόεδρος
Μουρβετίδης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Περιβάλοντος-Πρασίνου,
Λειτουργίας δημοτικού καταφυγίου
Καψημάλης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Καλλινικίδης Ελευθέριος Αντιπρόεδρος
12 Ψήφοι
Κυριακίδης Χρήστος 12 Ψήφοι
Νικολαϊδης Φώτιος   8 Ψήφοι
Σιδερά Χρυσή   8 Ψήφοι
Ιωαννίδης Δημήτριος   8 Ψήφοι
Κιόρτεβε Παρθένα   8 Ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη Ανά Παράταξη
Τολιου Δάντζερα Αναστασία 8 Ψήφοι
Δερματίδης Ανέστης 7 Ψήφοι
Δεμερτζής Γεώργιος 7 Ψήφοι
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 5 Ψήφοι
Μυστακίδης Ιωάννης 5 Ψήφοι
Κιοσσές Χρήστος 5 Ψήφοι
Αποστολίδης Κυριάκος 7 Ψήφοι
Μουχτάρης Γεώργιος 5 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011