Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αρχική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
image_print

3/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την περίοδο από 16.01.2022 έως 31.12.2023

Τακτικά Μέλη
Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας
Πρόεδρος
Τολιου Δάντζερα Αναστασία, Αντιδήμαρχος Παιδείας
& Αθλητισμού (Αναπληρώτρια Δημάρχου)
Αντιπρόεδρος
Εφραιμίδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης
Χαραλαμπίδης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών
13 Ψήφοι
Μουρβετίδης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
& Πρασίνου – Διοικητικών Υπηρεσιών
12 Ψήφοι
Σιδερά Χρυσή   9 Ψήφοι
Μυστακίδης Ιωάννης   8 Ψήφοι
Αποστολίδης Κυριάκος   7 Ψήφοι
Μουχτάρης Γεώργιος   7 Ψήφοι
Αναπληρωματικά Μέλη Ανά Παράταξη
Καψημάλης Ιωάννης 9 Ψήφοι
Δεμερτζής Γεώργιος 8 Ψήφοι
Δερματίδης Ανέστης 8 Ψήφοι
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 8 Ψήφοι
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 7 Ψήφοι
Νικολαϊδης Φώτιος 7 Ψήφοι
Γεωργιάδης Γερβάσιος 6 Ψήφοι
Κιόρτεβε Παρθένα 5 Ψήφοι

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2023

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2013

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012

Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011