1

Λειτουργία Δημοτικού Κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2014

Ο Δήμαρχος Δράμας  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η εργασία "Λειτουργία Δημοτικού Κυνοκομείου και δαιχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2014".

Κατεβάστε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Κατεβάστε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ