1

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την απόφαση