Ορισμός Αντιδημάρχων – δεύτερη θητεία δημοτικής περιόδου 2019 – 2023

Διαβάστε την Απόφαση Δημάρχου.