Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Δράμας – τέταρτη θητεία δημοτικής περιόδου 2019 – 2023

Κατεβάστε την απόφαση