Ορθή επανάληψη απόφασης ανάθεσης καθηκόντων άμισθου συμβούλου.

Δείτε την απόφαση εδώ