1

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 32/21-11-2012

Δελτίο τύπου