Ορθή Επανάληψη της 1ης Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας την 22.01.2020

Δείτε την πρόσκληση εδώ