1

Περίληψη διακήρυξης α΄επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τ.Κ. Νικοτσάρα.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική α΄ επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αριθμό 6, 75, 10 & 31 σχολικού κλήρου Τ.Κ. Νικοτσάρα.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ