1

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του νέου Δημαρχείου.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορικη, πλειοδότική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του νέου Δημαρχείου Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ