Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 01ης /31-01-2019 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ