1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 10ης/06-08-2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ