1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 11ης/09.04.2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ