Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 12ης /11-06-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ