Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης/24-06-2020 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς(μέσω ηλ.ταχυδρομείου και δηλώσεων) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ