Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 14ης/26-06-2020 Κατεπείγουσας Δια Περιφοράς(μέσω τηλεφώνου) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ