Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 17ης /10-09-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ