1

Πίνακας ανάρτησης Θεμάτων της 18ης/22.07.2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ