Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 19ης /13-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ