1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 1ης/07.01.2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ