Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 1ης/22-01-2020 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ