1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 22ης/28.11.2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ