1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 24ης/27-10-2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ